“Welsh Steam Ale” launched at Porthmadog Harbour Station
We are delighted to announce that we will be working with Porthmadog local brewery ‘Purple Moose’, who have produced for us a ‘new own-labelled railway themed beer’ exclusively for sale at the railway.

‘Welsh Steam Ale’ is a refreshing golden pale ale – the perfect accompaniment to a magnificent train journey through the mountains.

The Ffestiniog & Welsh Highland Railway’s Food and Beverage Manager, David Bevan and ‘Purple Moose’ Managing Director, Lawrence Washington met on the platform at Porthmadog Harbour Station to officially launch the new partnership.

The ‘Welsh Steam Ale’ bottle features the signature ‘Purple Moose’ design together with a photo of ‘Welsh Pony’, the historic steam engine that was rededicated last year following a long overhaul.

This ale is now on sale exclusively at railway catering outlets, make sure you grab a bottle to take on the train, to take home with you or to enjoy in Spooner’s beer garden!

It has been a long wait for hospitality but now things are opening, we can all look forward to sitting out on the beer terrace at Spooner’s to enjoy local ale!

‘Cwrw Stem Gymreig’ wedi ei lansio yng Ngorsaf Harbwr Porthmadog…

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn gweithio gyda bragdy lleol Porthmadog ‘Mŵs Piws’, sydd wedi cynhyrchu ‘cwrw â label newydd thema rheilffordd’ ar werth ar y rheilffordd yn unig.

Mae ‘Cwrw Stem Gymreig’ yn gwrw gwelw euraidd adfywiol – y cyfeiliant perffaith i daith drên odidog drwy’r mynyddoedd.

Cyfarfodd Rheolwr Bwyd a Diod Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, David Bevan a Rheolwr Gyfarwyddwr ‘Mŵs Piws’, Lawrence Washington ar y platfform yng Ngorsaf Harbwr Porthmadog i lansio’r bartneriaeth newydd yn swyddogol.

Mae botel ‘Cwrw Stem Gymreig’ yn cynnwys dyluniad adnabyddus ‘Mŵs Piws’ ynghyd â llun o ‘Welsh Pony’, yr injan stêm hanesyddol a gafodd ei hailddosbarthu y llynedd yn dilyn prosiect adnewyddu hir.

Mae’r cwrw hwn bellach ar werth mewn allfeydd arlwyo y rheilffordd yn unig, gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu botel i fynd ar y trên, i fynd adref gyda chi neu i fwynhau yng ngardd cwrw Spooner’s!

Mae hi wedi bod yn adeg anodd i’r diwydiant lletygarwch ond nawr bod pethau’n agor, gallwn ni i gyd edrych ymlaen at eistedd allan yng ngardd cwrw Spooner’s i fwynhau cwrw lleol!