The ‘Ffestiniog & Welsh Highland Railways’, ‘Cymdeithas Rheilffordd Eryri’, ‘Welsh Highland Heritage Group’ and the ‘Welsh Highland Heritage Railway’ are delighted to be working together to organise the upcoming centenary of the Welsh Highland Railway, which will officially take place in 2023.

The Centenary will be celebrated through a series of events which will take place later this year and the following Summer. 

Plans are still being finalised, however we can now reveal that the following events have been pencilled in to the diary;

30th/31st July 2022

A weekend of heritage trains operating between Dinas and Rhyd Ddu (as South Snowdon is now known) on 30th and 31st July 2022 to celebrate the centenary of reopening this section of line.

23rd/24th/25th June 2023

The main event to celebrate the opening through to Porthmadog. This will be based at the southern end of the railway and promises to be a great event including all three railways and some of the original locomotives operating on the line.

Further details on these events and others will be revealed soon.

Watch this space!

Mae ‘Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri’, ‘Cymdeithas Rheilffordd Eryri’, ‘Grŵp Treftadaeth Ucheldir Cymru’ a ‘Rheilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru’ yn falch iawn o gael gweithio gyda’i gilydd i drefnu canmlwyddiant Rheilffordd Eryri, a fydd yn cael ei ddathlu yn swyddogol yn 2023.

Bydd y Canmlwyddiant yn cael ei ddathlu drwy gyfres o ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal yn ddiweddarach eleni a’r Haf dilynol.

Mae’r cynlluniau’n dal i gael eu cwblhau, ond gallwn nawr gyhoeddi y bydd y digwyddiadau canlynol wedi’u cynnwys yn y dyddiadur;

30ain/31ain Gorffenaf 2022

Penwythnos o drenau treftadaeth yn gweithredu rhwng Dinas a Rhyd Ddu (fel yr adnabyddir ‘South Snowdon’ erbyn hyn) ar 30ain a 31ain Gorffennaf 2022 i ddathlu canmlwyddiant ailagor y rhan hon o’r rheilffordd.

23ain/24ain/25ain Mehefin 2023

Y prif ddigwyddiad i ddathlu’r agoriad drwodd i Borthmadog. Bydd hwn wedi’i leoli ym mhen deheuol y rheilffordd ac mae’n gaddo i fod yn ddigwyddiad gwych sy’n cynnwys y tair rheilffordd a rhai o’r locomotifau gwreiddiol sy’n gweithredu ar y rheilffordd.

Bydd manylion pellach am y digwyddiadau hyn ac eraill yn cael eu datgelu yn fuan.

Cadwch olwg am rhagor o wybodaeth!