Spooner’s – We’re re-opening the bar!
In line with the latest update to guidelines, we're very pleased to confirm that Spooner's Bar will be 'open for business' again from Monday 17th May

The ‘Takeaway Service’ from Spooner’s Café will continue to be available from 09:00-16:00 every day – for local residents and visitors from near or far.

Spooner’s Bar will be open from 12:00-22:00 offering a ‘drinks only’ table service and we’re looking forward to welcoming back old friends and, hopefully, making new…

At the present time, we are rebuilding our catering team, so we can’t yet provide our usual range of bar meals and evening specials from Spooner’s. We will resume ‘normal service’ as soon as we possibly can.

In the meantime, let’s raise a glass to celebrate being able to meet up again….

Cheers..!

RYDYM YN AIL AGOR Y BAR …

Yn unol â’r diweddariad diweddaraf i ganllawiau, rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Bar Spooner’s yn ‘agored i fusnes’ eto o Ddydd Llun 17 Mai.

Bydd y ‘Gwasanaeth Siop Cludfwyd’ o Gaffi Spooner’s yn parhau i fod ar gael rhwng 09:00 – 16: 00 bob dydd – ar gyfer trigolion lleol ac ymwelwyr.

Bydd Bar Spooner’s ar agor rhwng 12:00 – 22:00, yn cynnig gwasanaeth bwrdd ‘diodydd yn unig’ ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu hen ffrindiau yn ôl a, gobeithio, gwneud rhai newydd …

Rydym yn parhau i ailadeiladu ein tîm arlwyo, felly ni allwn ddarparu ein dewis arferol o brydau bar a phrydau arbennig gyda’r nos ar hyn o bryd. Byddwn yn ailddechrau ‘gwasanaeth arferol’ cyn gynted ag y gallwn.

Yn y cyfamser, gadewch i ni godi gwydraid i ddathlu gallu cwrdd eto ….

Iechyd da ..!