Welcome Back To Spooner’s
We are delighted that, in accordance with Welsh Government guidelines, Spooner’s is opening its doors for ‘takeaway-only’ service on the 27th of April!

During the past few weeks we have been busy creating a system that will maintain the safety of our customers and our staff. Having been given the green light to re-open, we can provide a service that is both as safe and enjoyable as possible.

Our takeaway service will be available seven days a week between 09:00 and 16:00.

We’re looking forward to welcoming you all back to Spooner’s!

Croeso nol I Spooner’s

Rydym yn falch iawn, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, fod Spooner’s yn ail agor ei ddrysau ar gyfer gwasanaeth ‘tecawê-yn unig’ ar y 27ain o Ebrill!

Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn brysur yn creu system a fydd yn cynnal diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff. Ar ôl cael y golau gwyrdd i ailagor, gallwn ddarparu gwasanaeth sy’n ddiogel a phleserus i bawb.

Byddwn ar agor saith diwrnod yr wythnos a bydd ein gwasanaeth cludfwyd ar gael rhwng 09:00 – 16:00.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i gyd yn ôl i Spooner’s!