Spooner’s recently announced that they would be joining forces with Big Dog Pizza for ‘Tuesday Pizza’ nights!

Starting at 16:30 next Tuesday (12th of April) Big Dog Pizza will be cooking up delicious Pizzas outside Spooner’s at Harbour Station.

Once you’ve picked up your pizza, you can sit back with a drink from the bar.

It’s, arguably, the best pizza in North Wales coupled with the best place to drink in Porthmadog – a perfect combination!

Keep a look out on Big Dog Pizza’s social media pages for the menu announcement.

So, there you have it – Tuesday nights are now officially ‘Pizza Nights’ at Spooner’s!

Cyhoeddodd Spooner’s yn ddiweddar y byddent yn ymuno â Big Dog Pizza ar gyfer nosweithiau ‘Pitsa Nos Fawrth’..!

Gan ddechrau am 16:30 Dydd Mawrth nesaf (12eg o Ebrill) bydd Big Dog Pizza yn coginio Pitsas blasus tu allan i Spooner’s yng Ngorsaf yr Harbwr.

Unwaith y byddwch wedi casglu eich pitsa, gallwch eistedd yn ôl gyda diod o’r bar.

Gellir neud cais mai dyma’r pitsa gorau yng Ngogledd Cymru ynghyd â’r lle gorau i yfed ym Mhorthmadog – cyfuniad perffaith..!

Cadwch olwg ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Big Dog Pizza am gyhoeddiad y fwydlen.

Felly, dyna chi – bydd nosweithiau Mawrth bellach yn ‘Nosweithiau Pitsa’ yn Spooner’s..!