We are delighted to announce that Topsy has returned to the Ffestiniog & Welsh Highland Railways following a loan to the National Museum of York as part of their Brass Steel & Fire Exhibition.

Topsy was built by William Williams and Percy Spooner on the orders of Charles Easton Spooner and was completed in 1869, technically the first steam locomotive to be built at Boston Lodge.

It is a 3 1/8” gauge working model and it ran on a track built in the garden of Bron-y-Garth, Spooner’s home. It is based on, but not identical to the Festiniog Railway England Engines as they appeared at the time.

Topsy is now proudly back on display in its glass case at Spooner’s Harbour Station.

MAE ‘TOPSY’ WEDI CYRAEDD NÔL…

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ‘Topsy’ wedi dychwelyd i Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn dilyn benthyciad i Amgueddfa Genedlaethol Efrog fel rhan o’u Arddangosfa Dur Pres a Thân.

Adeiladwyd ‘Topsy’ gan William Williams a Percy Spooner ar orchmynion Charles Easton Spooner ac fe’i gwblhawyd ym 1869, sy’n golygu ei fod mewn gwirionedd yn y locomotif stêm cyntaf i gael ei adeiladu yn Boston Lodge.

Mae’n fodel gweithio medrydd 3 1/8” ac roedd yn rhedeg ar drac a adeiladwyd yng ngardd Bron-y-Garth, cartref Spooner. Mae’n seiliedig ar, ond nid yn union yr un fath â ‘England Engines’ Rheilffordd Ffestiniog, fel yr oeddent yn ymddangos ar y pryd.

Mae ‘Topsy’ bellach yn ôl yn cael ei arddangos yn falch yn ei gas gwydr yng Ngorsaf Harbwr Spooner’s.