Steaming Ahead in April
Having only recently announced that we are resuming services in May, we now have some even better news to share...

…our trains will be steaming into action earlier than anticipated – on the 27th of April!

We’ll be launching our 2021 season with the ‘Woodland Wanderer’ – a heritage service to Tan-y-Bwlch, similar to the one we ran last year.

Grab this opportunity to travel in one of our lovingly restored heritage carriages for a 1960s-style service to Tan-y-Bwlch station, nestling above one of Snowdonia’s wooded valleys.

It’s a great trip for families – and those with dogs – travelling in individual compartments.

Each train provides an hour break for a walk along the woodland trail to Llyn Mair, the pretty lake in the valley below – as well as the opportunity to enjoy some freshly-made refreshments from the station tearoom.

There’s even a play area for young children, so they can ‘let off steam’ during the break while you relax.

The cakes are delicious; and taste even better sitting outside in the Snowdonia sunshine watching the woodland birds flocking to the station bird table!

The perfect journey!

Book your tickets here.

GWASANAETHAU NEWDD NAWR AR GAEL YN EBRILL…

Ar ôl cyhoeddi’n ddiweddar ein bod yn ailddechrau gwasanaethau ym mis Mai, mae gennym fwy o newyddion dda i’w rhannu… Bydd ein trenau’n rhedeg yn gynharach na’r disgwyl – ar y 27ain o Ebrill ..!

Byddwn yn lansio ein tymor 2021 gyda ‘Crwydryn y Goedwig’ (‘Woodland Wanderer’) – gwasanaeth treftadaeth i Tan-y-Bwlch, yn debyg i’r un a gynhaliwyd gennym y llynedd.

Bachwch y cyfle hwn i deithio yn un o’n cerbydau treftadaeth, â adferwyd fel ei fod yn debyg i’r 1960au, i orsaf Tan-y-Bwlch, sydd wedi’i leoli uwchben un o gymoedd coediog Eryri.

Mae’n ddaith delfrydol i deuluoedd – a’r rhai â chŵn – gan ei fod yn caniatau taith mewn adrannau unigol.

Mae pob trên yn darparu seibiant awr ar gyfer daith cerdded ar hyd llwybr y coetir i Llyn Mair, y llyn tlws yn y dyffryn islaw – yn ogystal â’r cyfle i fwynhau bwyd a diod blasus yn ystafell de’r orsaf. Mae yna ardal chwarae i blant ifanc, felly gallant ‘ollwng stêm’ yn ystod yr egwyl wrth i chi ymlacio.

Mae’r cacennau’n flasus iawn; ac yn blasu hyd yn oed yn well wrth i chi eistedd y tu allan yn mwynahu heulwen Eryri tra’n gwylio adar y coetir yn heidio i fwrdd adar yr orsaf!

Y Siwrnai perffaith!

Archebwch eich tocynnau yma.