Spooner’s has reopened its doors following a period of restoration work in order to enhance our facilities and the service we provide to our customers.

This period allowed us to make significant improvements to our Bar area which included new Cellar system installation to improve Beer/Cider Quality, new beer lines for beers, ciders and cask ales, the installation of new beer fountains and hand pumps, aesthetic improvements to the bar and much more.

We look forward to welcoming you all back to what in what we believe is a new and improved Spooner’s!Mae Spooner’s wedi ail agor ei ddrysau ar ol cyfnod o waith adfer er mwyn gwella ein cyfleusterau a’r gwasanaeth a ddarparwn i’n cwsmeriaid.

Roedd y cyfnod hwn wedi ein galluogi i wneud gwelliannau sylweddol i ardal ein Bar a oedd yn cynnwys gosod system ‘Cellar’ newydd i wella Ansawdd Cwrw / Seidr, llinellau cwrw newydd ar gyfer cwrw, seidr a chwrw casgenni, gosod ffynhonnau cwrw a phympiau llaw newydd, gwelliannau esthetig i’r bar a llawer mwy.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i gyd yn ôl i’r hyn sydd, yn ein barn ni, yn Spooner’s newydd a gwell!