Rail Ale / Cwrw ar y Cledrau Announcement
Our annual Rail Ale event will not be taking place this year as we continue to adhere to Welsh Government regulations.

Our annual Rail Ale event will not be taking place this year as we continue to adhere to Welsh Government regulations.

This event has become a staple social gathering in the Ffestiniog & Welsh Highland Railway calendar over recent years. An opportunity for the Railway community to come together, enjoy live music performances and sample some of the finest local Welsh ale. Whilst it is disappointing to postpone the event for yet another year, the safety of all our visitors, staff and volunteers remains the highest priority.

We aim to make our next Rail Ale event better than ever and hope we can all come together to celebrate this fantastic event in the not too distant future.

In the meantime, we are now actively establishing plans for a reopening of train services during Spring. Whilst this will be in accordance to Welsh Government regulations, we hope to see trains steaming along the Railway soon!

Please keep a look out on the website and social media pages for updates regarding new services in 2021.

Yn anffodus, ni fydd ein digwyddiad blynyddol Cwrw ar y Cledrau yn cael ei gynnal eleni wrth i ni barhau i gadw at reoliadau Llywodraeth Cymru.

Mae’r ddigwyddiad hwn wedi bod yn achlysur cymdeithasol hynod boblogaidd yng nghalendr Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri dros y blynyddoedd diwethaf. Cyfle i’r gymuned Rheilffordd ddod at ei gilydd, mwynhau perfformiadau cerddoriaeth byw a blasu amrywiaeth o gwrw Cymreig lleol. Er ei fod yn siomedig gohirio’r digwyddiad am flwyddyn arall, diogelwch ein holl ymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw’r flaenoriaeth uchaf.

Ein nod yw sicrhau bod ein digwyddiad Cwrw ar y Cledrau nesaf yn well nag erioed a gobeithiwn y gallwn ni gyd ddod at ein gilydd i ddathlu’r ddigwyddiad gwych hwn yn fuan.

Yn y cyfamser, rydym wrthi’n sefydlu cynlluniau ar gyfer ailagor ein gwasanaethau trên yn ystod y Gwanwyn. Er y bydd hyn yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, rydym yn gobeithio gweld trenau’n stemio ar hyd y Rheilffordd yn fuan!

Cadwch olwg ar ein gwefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol i dderbyn y wybodaeth diweddaraf am wasanaethau newydd yn 2021.