Here at Spooner’s we are starting the New Year by carrying out some restoration work in order to enhance our facilities and the service we provide to our customers.

In order for this work to be completed, we will be CLOSED between Monday, 10th – Monday, 17th (inclusive) of January.

The work being carried out during this period will primarily focus on improvements to our Bar area. This will include new Cellar system installation to improve Beer/Cider Quality, new beer lines for beers, ciders and cask ales, the installation of new beer fountains and hand pumps, aesthetic improvements to the bar and much more.

In the meantime, our doors will still be open until Sunday, 9th of January, during which time we will be operating our standard opening hours, which are available on the Spooner’s website.

Once the work is completed, we aim to reopen our doors on Tuesday, 18th January.

We look forward to welcoming you all back, once this work has been completed, in what we hope will be a new and improved Spooner’s!

BLWYDDYN NEWYDD, SPOONER’S NEWYDD…

Yma yn Spooner’s rydym yn cychwyn y Flwyddyn Newydd drwy wneud gwaith adfer er mwyn gwella ein cyfleusterau a’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i’n cwsmeriaid.

Er mwyn i’r gwaith hwn gael ei gwblhau, byddwn ar GAU rhwng Dydd Llun, 10fed – Dydd Llun, 17eg (yn gynhwysol) o Ionawr.

Bydd y gwaith sy’n cael ei wneud yn ystod y cyfnod hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar welliannau i’n hardal Bar. Bydd hyn yn cynnwys gosod system ‘Cellar’ newydd i wella Ansawdd Cwrw / Seidr, llinellau cwrw newydd ar gyfer cwrw, seidr a chwrw casgenni, gosod ffynhonnau cwrw a phympiau llaw newydd, gwelliannau esthetig i’r bar a llawer mwy.

Yn y cyfamser, bydd ein drysau yn dal ar agor tan Ddydd Sul, 9fed o Ionawr, ac yn ystod yr amser hwnnw byddwn yn gweithredu ein horiau agor safonol, sydd ar gael ar gwefan Spooner’s.

Ar ôl cwblhau’r gwaith, ein nod yw ailagor ein drysau ar Ddydd Mawrth, 18fed Ionawr.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i gyd yn ôl, unwaith y bydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau, mewn Spooner’s newydd a gwell!