New Interpretation & Boston Lodge Project Website Launched
“We can feel our history slipping through our fingers – we must act now to save that history“.

Welcome to our new NLHF – INTERPRETATION AND BOSTON LODGE PROJECT WEBSITE.

Our new National Lottery Heritage Fund (NLHF) – Interpretation and Boston Lodge Project website will be the principal hub for all our project information, activities and updates.

Through this ambitious and exciting project we will tell the story of the railway and so help thousands of visitors understand the area’s pioneering spirit and global impact and explain how the industry has shaped the landscape and community over 200 years.

The project will enable us to involve more people in the railway and help those people develop their skills. The project will also rescue historic buildings at Boston Lodge bringing them back into use as well as creating some new buildings.

The work at Boston Lodge will enable us to allow people to see behind the scenes, and get involved if they wish. It is hoped this will further invigorate the involvement of volunteers, in the oldest continuously operating railway engineering works in the world.

Visit the website here: https://nlhfproject.festrail.co.uk/

Croeso i ein gwefan newydd CTLG – PROSIECT DEHONGLIAD RHEILFFORDD A BOSTON LODGE.

Bydd ein gwefan newydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (CTLG) – Prosiect Dehongliad Rheilffordd a Boston Lodge yn ganolbwynt ar gyfer holl wybodaeth, gweithgareddau a diweddariadau y prosiect.

Drwy’r brosiect uchelgeisiol a chyffrous hwn byddwn yn adrodd stori’r rheilffordd ac felly’n helpu miloedd o ymwelwyr i ddeallt ysbryd arloesol yr ardal a’i heffaith fyd-eang ac egluro sut mae’r diwydiant wedi llunio’r tirwedd a’r gymuned dros 200 mlynedd.

Bydd y prosiect yn ein galluogi i gynnwys mwy o bobl yn y rheilffordd a helpu’r bobl hynny i ddatblygu eu sgiliau. Bydd y prosiect hefyd yn achub adeiladau hanesyddol yn Boston Lodge gan ddod â nhw yn ôl i ddefnydd yn ogystal â chreu rhai adeiladau newydd.

Bydd y gwaith yn Boston Lodge yn ein caniatau i roi cyfle i bobl weld y tu ôl i’r llenni, a chymryd rhan os dymunant. Y gobaith yw y bydd hyn yn bywiogi cyfranogiad gwirfoddolwyr ymhellach, yn y gwaith peirianneg rheilffordd hynaf yn y byd sy’n dal i weithredu’n barhaus.
Ymwelwch a’r wefan isod.