We are proud to announce that Tan-y-Bwlch station has recently been equipped with a Defibrillator, which has been generously funded by the Ffestiniog Railway Society. 

Since we started running our Woodland Wanderer services, the station has seen a significant rise in trade from passengers on the trains. This increase in passengers, coupled with those who visit the station by car and on foot, meant that the installation of a Defibrillator naturally became high on our agenda.

The newly installed Defibrillator, which is located on the outside of the building, can be accessed by passers-by, even when the Tearooms itself is closed.

The Friends of Tan y Bwlch Station, who are part of the Ffestiniog Railway Society, “are delighted that the station is such a success and so popular that it really needed a Defibrillator”.

So, this season, whether you’re travelling by train, by car or on foot, make sure you visit us at Tan-y-Bwlch station… a friendly welcome is guaranteed!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod gorsaf Tan-y-Bwlch wedi’i chyfarparu’n ddiweddar â Diffibriliwr, sydd wedi’i ariannu gan Gymdeithas Rheilffordd Ffestiniog.

Ers i ni ddechrau rhedeg ein gwasanaethau Crwydrwr y Goedwig, mae’r orsaf wedi gweld cynnydd sylweddol mewn masnach gan deithwyr ar y trenau. Roedd y cynnydd hwn yn nifer o deithwyr, ynghyd â’r rhai sy’n ymweld â’r orsaf mewn car ac ar droed, yn golygu ein bod wedi gorfod ystyried o ddifrif gosod Diffibriliwr yn yr orsaf.

Gan bod y Diffibriliwr wedi ei osod ar y tu allan o’r adeilad, gall gael ei ddefnyddio hyd yn oed pan fydd yr Ystafelloedd De wedi cau.

Mae Cyfeillion Gorsaf Tan y Bwlch, sy’n rhan o Gymdeithas Rheilffordd Ffestiniog, “wrth eu bodd bod yr orsaf yn gymaint o lwyddiant ac mor boblogaidd fel bod gwir angen Diffibriliwr”.

Felly, y tymor hwn, os ydych yn teithio ar drên, mewn car neu ar droed, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â ni yng ngorsaf Tan-y-Bwlch… gewch chi groeso cyfeillgar!