Moelwyn Tunnel Portal Ceremony
On Sunday October 10th. a brief ceremony was held at the southern portal of Moelwyn tunnel to unveil a plaque commemorating their completion.

The Phase 5 supporter’s train, having been to Blaenau Ffestiniog, was halted at Tunnel South on the down trip so that supporters, along with people who were involved in the construction of the portals and indeed the construction of the tunnel itself could witness the unveiling.

Thankfully the sun shone as railway President Mike Schumann and local Member of Parliament Liz Saville-Roberts gave short speeches.

Moelwyn Tunnel was opened in June 1977, and it was always the intention to build portals to properly finish the job. Construction of the new stone tunnel portals began in November 2018, with the North end stone portal unveiled in March 2019 for the start of regular service. The South end portal was more complicated as it incorporates a wing-wall and drainage channels. Groundworks were completed during 2019 and construction of the portal commenced during the 2019/2020 winter shutdown period.

SEREMONI PORTH TWNEL MOELWYN…

Ar Ddydd Sul Hydref 10fed, cynhaliwyd seremoni fer wrth borth deheuol twnnel Moelwyn i ddadorchuddio ddathlu y ffaith a chafwyd eu gwnlhau.

Cafodd trên cefnogwr Cam 5, ar ôl bod i Blaenau Ffestiniog, ei atal yn Nhwnnel y De ar y daith i lawr fel y gallai cefnogwyr, ynghyd â phobl a oedd yn ymwneud ag adeiladu’r pyrth ac, adeiladu’r twnnel ei hun, fod yn dyst i’r dadorchuddio.

Diolch byth i’r haul ddisgleirio wrth i’r Arlywydd rheilffordd Mike Schumann a’r Aelod Seneddol lleol Liz Saville-Roberts draddodi areithiau byr.

Agorwyd Twnnel Moelwyn ym mis Mehefin 1977, gyda bwriad cyson oedd adeiladu pyrth i orffen y prosiect yn iawn. Dechreuodd y gwaith o adeiladu’r pyrth twnnel cerrig newydd ym mis Tachwedd 2018, gyda phorth carreg y Gogledd yn cael ei ddadorchuddio ym mis Mawrth 2019 ar gyfer dechrau gwasanaeth rheolaidd. Roedd porth y pen deheuol yn fwy cymhleth gan ei fod yn ymgorffori wal adenydd a sianeli draenio. Cwblhawyd gwaith daear yn ystod 2019 a dechreuwyd adeiladu’r porth yn ystod cyfnod cau’r gaeaf 2019/2020.