Careers

View Our Job Opportunities

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are two of the UK’s most popular heritage railways, located in the heart of picturesque Snowdonia. Our offer, aimed firmly at the tourism market place, stands out as being best in class. A major employer in the local area, we provide employment for civil engineers, mechanical engineers, woodworkers and joiners, as well as jobs in hospitality and tourism.

We are a family here at the Ffestiniog & Welsh Highland Railways, where staff members feel valued.

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are committed to increasing diversity within our workforce and to providing an inclusive working environment for all. We are a Disability Confident employer. To help us implement and monitor our equality and diversity policies please could you complete the Equality and Diversity Monitoring form below after making an application to us. You only need to do this once, even if you submit more than one application.

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways have taken all necessary steps to ensure all of our workplaces are Covid-secure. Click on the links below to find out more about the exciting opportunities currently available and to submit your application.

Please read our Privacy Notice for Applicants before submitting an application to the Ffestiniog and Welsh Highland Railways.

Privacy Notice

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddwy o reilffyrdd treftadaeth mwyaf poblogaidd y DU, wedi’u lleoli yng nghanol harddwch Eryri. Mae ein busnes, sydd wedi’i anelu at y farchnad dwristiaeth, yn sefyll allan fel y gorau yn y diwydiant. Fel cyflogwr pwysig yn yr ardal leol, rydym yn darparu cyflogaeth i beirianwyr sifil, peirianwyr mecanyddol, gweithwyr coed a seiri coed, yn ogystal â swyddi ym maes lletygarwch a thwristiaeth.

Rydym yn deulu yma yn Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, lle mae aelodau staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth staff o fewn ein gweithlu ac i ddarparu amgylchedd gwaith cynhwysol i bawb. Rydym yn gyflogwr Anabledd Hyderus. Er mwyn ein helpu i weithredu a monitro ein polisiau cydraddoldeb ac amrywiaeth, a allech chi lenwi’r ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth isod ar ôl gwneud cais i ni. Dim ond unwaith y mae angen i chi wneud hyn, hyd yn oed os ydych chi’n cyflwyno mwy nag un cais.

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri wedi cymryd pob cam angenrheidiol i sicrhau bod pob un o’n gweithleoedd yn ddiogel o ran y sefyllfa Covid bresennol.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy am y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael ar hyn o bryd ac i gyflwyno’ch cais.

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ymgeiswyr cyn cyflwyno cais i Rheilffyrdd Ffestiniog ag Eryri.

Hysbysiad Preifatrwydd


Application Form
 Equality and Diversity Monitoring Form

 

Head Chef - Spooner’s Grill, Café & Bar
English|Welsh
Start Date: Mid-April 2021 Salary: Competitive and negotiable depending on experience

We are preparing to reopen Spooner’s Grill, Cafe & Bar, our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog, after the recent lockdowns to put it back at the centre of our operations, delivering a high level of service from breakfast through to evening meals.

We are preparing to reopen Spooner’s Grill, Cafe & Bar, our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog, after the recent lockdowns to put it back at the centre of our operations, delivering a high level of service from breakfast through to evening meals.

Rydym yn paratoi i ailagor Bar, Caffi a Gril Spooner’s, ein prif allfa arlwyo yng Ngorsaf yr Harbwr yn Porthmadog, ar ôl y cloeon diweddar i’w roi yn ôl yng nghanol ein gweithrediadau, gan ddarparu lefel uchel o wasanaeth o frecwast hyd at brydau nos.


Chef - Spooner’s Grill, Café & Bar
English|Welsh
Start Date: Mid-May 2021 Salary: £9.00 - £9.40 per hour
We are preparing to reopen Spooner’s Grill, Cafe & Bar, our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog, after the recent lockdowns to put it back at the centre of our operations, delivering a high level of service from breakfast through to evening meals.
We are preparing to reopen Spooner’s Grill, Cafe & Bar, our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog, after the recent lockdowns to put it back at the centre of our operations, delivering a high level of service from breakfast through to evening meals.

Rydym yn paratoi i ailagor Bar, Caffi a Gril Spooner’s, ein prif allfa arlwyo yng Ngorsaf yr Harbwr yn Porthmadog, ar ôl y cloeon diweddar i’w roi yn ôl yng nghanol ein gweithrediadau, gan ddarparu lefel uchel o wasanaeth o frecwast hyd at brydau nos.


Front of House Manager - Spooner’s Grill, Café & Bar
English|Welsh
Start Date: Mid-April 2021 Salary: £21,000 - £24,000 per annum

We are preparing to reopen Spooner’s Grill, Cafe & Bar, our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog, after the recent lockdowns to put it back at the centre of our operations, delivering a high level of service from breakfast through to evening meals.

We are preparing to reopen Spooner’s Grill, Cafe & Bar, our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog, after the recent lockdowns to put it back at the centre of our operations, delivering a high level of service from breakfast through to evening meals.

Rydym yn paratoi i ailagor Bar, Caffi a Gril Spooner’s, ein prif allfa arlwyo yng Ngorsaf yr Harbwr yn Porthmadog, ar ôl y cloeon diweddar i’w roi yn ôl yng nghanol ein gweithrediadau, gan ddarparu lefel uchel o wasanaeth o frecwast hyd at brydau nos.


Cleaner
English|Welsh
Start Date: Mid-April 2021 Salary: Meets National Living / Minimum Wage for age

We are looking for hardworking, honest individuals to join our dedicated team of cleaning staff working on the Ffestiniog and Welsh Highland Railways. This role will involve working shifts at Harbour Station in Porthmadog, Tan Y Bwlch Station in Maentwrog and other stations on a relief basis.

We are looking for hardworking, honest individuals to join our dedicated team of cleaning staff working on the Ffestiniog and Welsh Highland Railways. This role will involve working shifts at Harbour Station in Porthmadog, Tan Y Bwlch Station in Maentwrog and other stations on a relief basis.

Rydym yn chwilio am unigolion gweithgar, onest i ymuno â’n tîm ymroddedig o staff glanhau sy’n gweithio ar Reilffyrdd Ffestiniog ag Eryri. Bydd y rôl hon yn cynnwys gweithio sifftiau yng Ngorsaf yr Harbwr yn Porthmadog, Gorsaf Tan-Y-Bwlch yn Maentwrog a gorsafoedd eraill ar sail rhyddhad.

Cleaning Supervisor
English|Welsh
Start Date: Mid-April 2021 Salary: £9.40 per hour

We are looking for an experienced cleaner to supervise our dedicated team of cleaning staff working on the Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Based at Harbour Station, Porthmadog, this role may require travelling to other stations on a relief basis.

We are looking for an experienced cleaner to supervise our dedicated team of cleaning staff working on the Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Based at Harbour Station, Porthmadog, this role may require travelling to other stations on a relief basis.

Rydym yn edrych am lanhawr profiadol i oruchwylio ein tîm ymroddedig o staff glanhau sy’n gweithio ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri. Wedi’i leoli yng Ngorsaf yr Harbwr, Porthmadog, efallai y bydd y rôl hon yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddianus deithio i orsafoedd eraill ar sail rhyddhad.

Operating Officer - Operating Department
English|Welsh
Start Date: June 2021 Salary: Starting Salary £20,800

We are recruiting for an Operating Officer to join the Operating Department team on the Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Based in Porthmadog, the successful candidate will be expected to undertake a number of operating duties on both railways, including Guard, Signaller and Controller.

We are recruiting for an Operating Officer to join the Operating Department team on the Ffestiniog and Welsh Highland Railways. Based in Porthmadog, the successful candidate will be expected to undertake a number of operating duties on both railways, including Guard, Signaller and Controller.

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddog Weithredu i ymuno â thîm yr Adran Weithredu ar Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri. Wedi’i leoli yn Porthmadog, bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gyflawni nifer o ddyletswyddau gweithredu ar y ddwy rheilffordd, gan gynnwys Gwarchod, Arwyddwr ac Rheolydd.
Interested in
Volunteering?