Work on our NLHF-funded project continues…

We are pleased to confirm that the recruitment process which will put staff in place to deliver this project is well underway, in addition to progress in other areas. Please visit the NLHF Project website to read the latest update, and explore the project in greater detail.

Gwaith ar ein prosiect a ariennir gan CTLG yn parhau…

Rydym yn falch i gadarnhau bod y proses recriwitio sy’n rhoi staff yn ei lle i ddarparu y prosiect hon, yn datblygu’n dda, ynghlyn â datblygiadau mewn ardaloedd eraill. Ymwelwch gwefan prosiect CTLG i ddarllen diweddariadau, ac i ddarllen mwy am y prosiect yn gyffredinol.