Congratulations to Laurie Zehetmayr, Mechanical Engineer at Boston Lodge & Coleg Meirion Dwyfor Engineering Student, who has recently been awarded the ‘Most Improved Student Apprentice’ award from the Institution of Mechanical Engineers.

Laurie was nominated for this award due to her academic excellence, having completed the PEO L2 qualification, and progressing on to the Mec Tec L3 Certificate, passing all seven units with clear Distinctions.

Further details available here.

Llongyfarchiadau i Laurie Zehetmayr, Peiriannydd Mecanyddol yn Boston Lodge a Myfyriwr Peirianneg Coleg Meirion Dwyfor, sydd wedi ennill gwobr ‘Myfyriwr sydd wedi Gwella Mwyaf Prentis’ gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol yn ddiweddar.

Enwebwyd Laurie ar gyfer y wobr hon oherwydd ei rhagoriaeth academaidd, ar ôl cwblhau’r cymhwyster PEO L2, a symud ymlaen i Dystysgrif Mec Tec L3, gan basio pob un o’r saith uned gyda Rhagoriaethau clir.

Manylion pellach ar gael yma.