Come and join us here at ‘The Station’ for some fun activities this Easter!

  • Footplate Rides on a Small Locomotive (Available April 7th-10th, 10:00 – 16:00. Minimum height requirement: 1m / 3’3”)
  • Easter Crafts Activity Table
  • ‘Little Trains’ Play Sets
  • Tasty Easter themed Food & Drink treats

Dewch i ymuno â ni yma yn ‘Y Stesion’ am weithgareddau hwyliog y Pasg hwn!

  • Rheidiau Plât Troed ar Locomotif Bach (Ar gael 10:00 – 16:00 rhwng 7fed – 10fed o Ebrill, Gofyniad uchder lleiaf: 1m / 3’3”)
  • Tabl Gweithgareddau Crefftau Pasg
  • Setiau Chwarae ‘Trenau Bach’
  • Danteithion Bwyd a Diod Thema Pasg Blasus