This weekend is filled with special events and activities arranged to coincide with the Ffestiniog Railway Society’s AGM.

Many of these are solely for members of the Society, but there are other things happening around the railway that anyone can enjoy – including seeing our award-winning Gravity Slate Train in action!

FRIDAY

▪️Visiting locos JENNY and EIGIAU shunting at Porthmadog (early evening)

SATURDAY

▪️ Two Gravity Slate Trains
▪️ Visiting locos JENNY and EIGIAU shunting at Porthmadog
▪️ Additional train running (for Society members)
▪️ Footplate Rides with LYD at Blaenau Ffestiniog (13:15-14:45)
▪️ Tombola and stalls at Blaenau Ffestiniog
▪️ Sales stands and book signing at Porthmadog
▪️ Total of NINE steam locos to see during the day

SUNDAY

▪️ Gravity Slate Train
▪️ Visiting locos JENNY and EIGIAU shunting at Porthmadog
▪️ Goods train to Minffordd with JENNY and EIGIAU
▪️ Sales stands at Porthmadog
▪️ Extra trains running (for Society Members)
▪️ Total of EIGHT steam locos to see during the day

We’ll post more details over the next couple of days, but timetables (plus other information on loco and stock diagrams) are now available here.

Mae’r penwythnos hwn yn llawn digwyddiadau a gweithgareddau arbennig wedi’u trefnu i gyd-fynd â CCB Cymdeithas Rheilffordd Ffestiniog.

Mae llawer o’r rhain ar gyfer aelodau’r Gymdeithas yn unig, ond mae yna bethau eraill yn digwydd o amgylch y rheilffordd y gall unrhyw un eu fwynhau – gan gynnwys gweld ein Trên Llechi Disgyrchiant arobryn ar waith..!

DYDD GWENER

▪️ Locos ymweld JENNY ac EIGIAU yn siyntio ym Mhorthmadog (yn hwyr pnawn)

DYDD SADWRN

▪️ Dau Dren Llechi Disgyrchiant
▪️ Locos sy’n ymweld, JENNY ac EIGIAU yn siyntio ym Mhorthmadog
▪️ Trenau ychwanegol yn rhedeg (ar gyfer aelodau’r gymdeithas)
▪️ Reidiau Troed Plat hefo LYD ym Mlaeanau Ffestiniog (13:15-14:45)
▪️ ‘Tombola’ a stondinau ym Mlaenau Ffestiniog
▪️ Stondinau gwerthu ac arwyddo llyfrau ym Mhorthmadog
▪️ Cyfanswm o NAW locos stêm i’w gweld yn ystod y dydd

DYDD SUL

▪️ Tren Llechi Disgyrchiant
▪️ Locos sy’n ymweld, JENNY ac EIGIAU yn siyntio ym Mhorthmadog
▪️ Trên nwyddau i Minffordd hefo JENNY ac EIGIAU
▪️ Stondinau gwerthu ym Mhorthmadog
▪️ Trenau ychwanegol yn rhedeg (ar gyfer aelodau’r gymdeithas)
▪️ Cyfanswm o WYTH locos stêm i’w gweld yn ystod y dydd

Byddwn yn postio mwy o fanylion dros y diwrnodau nesaf, ond mae amserlenni (a gwybodaeth arall am loco a diagramau stoc) nawr ar gael drwy’r linc uchod.