Firstly, we would like to thank everyone who has attended and supported our WHR100 event this weekend.

It’s been fantastic welcoming so many of you to both Porthmadog Harbour Station and Tremadog Road for what has been an unforgettable three days of celebration!

It was with disappointment that we started the event with the news that the recently re-incarnated Baldwin ‘WHR 590’ would not be able to appear hauling services at the WHR100 event as planned.

However, despite this setback, we have received nothing but understanding and support from all our visitors, of which we have been truly grateful.

Therefore, as a thanks for all your support, we will be offering a complimentary journey for all event ticket holders to ride behind Baldwin ‘WHR 590’, at a later date.

In order to enjoy this offer, please keep your event ticket for eligibility.

Further details will be revealed in due course.

Thanks again for your support!

Yn gyntaf, hoffem ddiolch i bawb sydd wedi mynychu a chefnogi ein digwyddiad RHUC100 y penwythnos hwn.

Mae wedi bod yn wych croesawu cymaint ohonoch i Orsaf Harbwr Porthmadog a Ffordd Tremadog ar gyfer dridiau bythgofiadwy o ddathlu!

Roedd yn siomedig i ni ddechrau’r digwyddiad gyda’r newyddion na fyddai’r Baldwin ‘WHR 590’ a ail-ymgnawdolwyd yn ddiweddar yn gallu ymddangos yn tynnu gwasanaethau yn nigwyddiad RHUC100 fel y cynlluniwyd.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr anhawster hwn, rydym wedi derbyn dim byd ond dealltwriaeth a chefnogaeth gan ein holl ymwelwyr, ac rydym wedi bod yn wirioneddol ddiolchgar o hynny.

Felly, i ddiolch am eich holl gefnogaeth, byddwn yn cynnig taith am ddim i bawb sydd â thocyn digwyddiad i fwynhau siwrne y tu ôl i Baldwin ‘WHR 590’, yn ddiweddarach.

Er mwyn mwynhau’r cynnig hwn, cadwch eich tocyn digwyddiad i fod yn gymwys.

Bydd manylion pellach yn cael eu datgelu yn hwyrach ymlaen.

Diolch eto am eich cefnogaeth!