It might be a case of Spring Fever, but…

We’ve reduced the prices of our Bachmann Narrow Gauge items by 15% off RRP. This covers our entire stock of these superbly detailed 009 scale models – from Locomotives to Buildings and Wagons.

Don’t miss out on this great offer – call in at Harbour Station or shop online 24/7 @ festrail.co.uk/shop.

Give us a call on 01766 516034, if you want to check availability of any specific item before visiting Porthmadog.

Efallai ei fod yn achos o dwymyn y gwanwyn, ond…

Rydym wedi gostwng prisiau ein heitemau Mesur Cul Bachmann i 15% oddi ar y ‘RRP’. Mae hyn yn cynnwys ein stoc gyfan o’r modelau hynod fanwl graddfa 009 – o Locomotifau i Adeiladau a Wagenni.

Peidiwch â cholli allan ar y cynnig gwych hwn – galwch draw yng Ngorsaf yr Harbwr neu ewch i’n siop ar-lein sydd ar agor 24/7

Rhowch alwad i ni ar 01766 516034, os ydych am wirio argaeledd unrhyw eitem benodol cyn ymweld â Phorthmadog!