Summer is here and we’re steaming ahead with plans to offer footplate rides at Porthmadog and Caernarfon on selected days in July and August!

Take a look at the details below…

PORTHMADOG HARBOUR STATION:

Hugh Napier (10:45 – 16:00)

 • Saturday, 29th of July
 • Saturday, 5th of August
 • Saturday, 12th of August
 • Saturday, 19th of August
 • Saturday, 26th of August (Bank Holiday weekend)
 • Sunday, 27th of August (Bank Holiday weekend)
 • Monday, 28th of August (Bank Holiday weekend)

‘Y STESION’ – CAERNARFON:

Lilla (10:00 – 16:00)

 • Sunday, 27th of August (Bank Holiday weekend)
 • Monday, 28th of August (Bank Holiday weekend)

There is no charge for a footplate ride, although donations towards the cost of coal etc. are always welcome!

Both Spooner’s and Caffi De Winton will be open on days when footplate rides are available – so combine your visit with some tasty treats from our catering outlets..!

*PLEASE NOTE: Dates and timings supplied in good faith, but may be subject to change.

Mae’r haf wedi cyrraedd ac rydym yn bwrw ymlaen â chynlluniau i gynnig reidiau troed plât ym Mhorthmadog a Chaernarfon ar ddiwrnodau penodol ym mis Gorffennaf ac Awst!

Cymerwch olwg ar y manylion isod…

GORSAF HARBWR PORTHMADOG:

Hugh Napier (10:45 – 16:00)

 • Dydd Sadwrn, 29ain o Orffenaf
 • Dydd Sadwrn, 5ed o Awst
 • Dydd Sadwrn, 12fed o Awst
 • Dydd Sadwrn, 19eg o Awst
 • Dydd Sadwrn, 26ain o Awst (Penwythnos Gŵyl y Banc)
 • Dydd Sul, 27ain o Awst (Penwythnos Gŵyl y Banc)
 • Dydd Llun, 28ain o Awst (Penwythnos Gŵyl y Banc)

‘Y STESION’ – CAERNARFON:

Lilla (10:00 – 1600)

 • Dydd Sul, 27ain o Awst (Penwythnos Gŵyl y Banc)
 • Dydd Llun, 28ain o Awst (Penwythnos Gŵyl y Banc)

Nid oes tâl am reid plât troed, er bod croeso bob amser i gyfraniadau tuag at gost glo ac ati!

Bydd Spooner’s a Chaffi De Winton ar agor ar ddiwrnodau pan fydd reidiau troed plât ar gael – felly cyfunwch eich ymweliad â danteithion blasus o’n mannau arlwyo..!

*SYLWCH: Darperir yr dyddiadau ac amseroedd mewn egwyddor, ond gallant newid…