Thanks to the generous donations of our customers, the Spooner’s collection tin for the Welsh Air Ambulance has raised £584.74

We are very grateful to all who have donated to this fantastic cause.

A big thanks from everyone here at Spooner’s!

Diolch i roddion hael ein cwsmeriaid, mae tun casglu Spooner’s ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru wedi codi £584.74

Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cyfrannu at yr achos gwych hwn.

Diolch yn fawr gan bawb yma yn Spooner’s!