It’s a crisp Winter’s day here in Porthmadog, but the days are growing lighter and we have some exciting news to share with you – our 2022 season will start on 26th March.

We are finalising the details of our services, but trains will initially run in a similar style to 2021. However, we are planning to run more trains, with increased capacity, to Blaenau Ffestiniog.

Our heritage carriages will continue to be used between Porthmadog and Tan-y-Bwlch on our popular, family-friendly ‘Woodland Wanderer’ trains.

Welsh Highland Railway services will also remain similar to last year; however, we aim make improvements to our facilities at Beddgelert station.

We are looking at re-introducing ticketing for solo travellers, as well as travel from some intermediate stations – details of which will be announced in due course. 

We would like to thank you all for your patience, we are working hard to finalise our plans and hope to have tickets on sale soon..!

For the most up to date news, sign up to our Newsletter, via the link in the footer of our website.

Mae hi’n ddiwrnod oerllyd y Gaeaf yma ym Mhorthmadog, ond mae’r dyddiau’n parhau i ymestyn ac mae gennym ni newyddion cyffrous i’w rhannu gyda chi – bydd ein tymor 2022 yn dechrau ar y 26ain o Fawrth. 

Rydym yn parhau i gwblhau manylion y gwasanaethau hyn, ond gallwn gadarnhau bydd trenau yn cychwyn rhedeg mewn modd tebyg i 2021 i ddechrau. Er hyn, rydym yn bwriadu rhedeg mwy o drenau, gyda mwy o gapasiti, i Flaenau Ffestiniog.

Bydd ein cerbydau treftadaeth yn parhau i gael eu defnyddio rhwng Porthmadog a Tan-y-Bwlch ar ein gwasanaethau poblogaidd ‘Crwydryn y Goedwig’, taith delfrydol i deuluoedd.

Bydd gwasanaethau Rheilffordd Eryri yn parhau’n debyg i’r llynedd; fodd bynnag, ein nod yw gwneud gwelliannau i’n cyfleusterau yng ngorsaf Beddgelert.

Rydym yn ystyried ailgyflwyno tocynnau ar gyfer teithwyr unigol, yn ogystal â theithio o rai gorsafoedd canolradd – cyhoeddir manylion pellach yn fuan. 

Hoffem ddiolch i chi gyd am eich amynedd, rydym yn gweithio’n galed i gwblhau ein cynlluniau ac yn gobeithio cael tocynnau ar werth yn fuan..!

I gael y newyddion diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr, trwy’r ddolen ar droedyn ein gwefan.