It’s time to announce that the Ffestiniog & Welsh Highland Railways are ready to… Steam into Christmas!

We are delighted to be offering a variety of festive fun this November and December as we look forward to Santa trains, Christmas trains, Santa Carriage Grottos and Christmas Markets!

During this festive period, Santa will be visiting both of our railways, providing visitors the opportunity to meet him in his Christmas Carriage Grotto at Porthmadog Harbour Station or to join him aboard our Welsh Highland ‘Santa Trains’!

Santa’s Christmas Carriage Grotto will be like no other… our team of elves have been very busy, making sure everything is in tip top condition for Santa and our visitors!

Santa will also be visiting the Welsh Highland Railway over the festive period as we run our ‘Santa Trains’ between Caernarfon Station – Rhyd Ddu.

We will also be running a selection of steam trains in December and on New Year’s Day on both of our railways in the form of our ‘Christmas Glaslyn’ service, which runs from Porthmadog – Beddglert and our ‘Christmas Cwellyn’ service which runs from Caernarfon – Rhydd Ddu, so there’s plenty of choice for a festive day out!

If you can’t wait until December, our festivities begin in late November as we host The Gweithdy Christmas Market and participate in the Slate Quay Christmas Market in Caernarfon!

Further details on these Christmas Markets as well as our Santa trains, Christmas trains and Santa’s Grotto are available on our Steaming into Christmas page.

CODI STÊM AT Y DOLIG…

Mae’n amser i gyhoeddi bod Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn barod i… Godi Stêm at y Dolig!

Rydym yn falch iawn ein bod am gynnig amrywiaeth o hwyl Nadoligaidd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr wrth i ni edrych ymlaen at drenau Siôn Corn, trenau Nadolig, Groto Cerbyd Siôn Corn a Marchnadoedd Nadolig!

Yn ystod y cyfnod Nadoligaidd hwn, bydd Siôn Corn yn ymweld â’r ddwy o’n rheilffyrdd, gan roi cyfle i ymwelwyr gwrdd ag ef yn ei Groto Cerbyd Siôn Corn yng Ngorsaf Harbwr Porthmadog neu ymuno ag ef ar ein ‘Trenau Siôn Corn’ ar Rheilffordd Eryri!

Bydd Groto Cerbyd Siôn Corn yn unigryw… ac mae ein tîm o gorachod wedi bod yn brysur iawn i sicrhau bod popeth mewn cyflwr da i Siôn Corn a’n hymwelwyr!

Bydd Siôn Corn hefyd yn ymweld â Rheilffordd Eryri dros gyfnod yr ŵyl wrth i ni redeg ein ‘Trenau Siôn Corn’ rhwng Gorsaf Caernarfon – Rhyd Ddu.

Byddwn hefyd yn cynnal detholiad o drenau stêm ym mis Rhagfyr a Diwrnod Blwyddyn Newydd ar y ddwy o’n rheilffyrdd drwy ein gwasanaeth ‘Nadolig Glaslyn’, sy’n rhedeg o Porthmadog – Beddglert a’n gwasanaeth ‘Nadolig Cwellyn’ sy’n rhedeg o Gaernarfon – Rhydd Ddu, felly mae digon o ddewis ar gyfer diwrnod allan Nadoligaidd!

Os na allwch chi aros tan fis Rhagfyr, bydd ein dathliadau yn dechrau diwedd mis Tachwedd wrth i ni gynnal Marchnad Nadolig y Gweithdy a chymryd rhan ym Marchnad Nadolig Cei Llechi yng Nghaernarfon!

Mae mwy o fanylion am y Marchnadoedd Nadolig hyn yn ogystal â’n trenau Siôn Corn, trenau Nadolig a Groto Cerbyd Siôn Corn ar gael ar ein tudalen ar-lein ‘Steaming into Christmas’.