The Trailffest Half Marathon is one of the most scenic you could hope to run, with dramatic changes of scenery and terrain the whole way to the finish line.

With the start up in the mountains at 710 feet elevation and the finish down by the sea, it may sound easy – but don’t be fooled! There are some very steep and challenging climbs along the way.

The adventure starts in the rugged slate town of Blaenau Ffestiniog lying at the foot of the Moelwyn mountain range and finishes by the sea in the pretty harbour town of Porthmadog.

The route takes you past the industrial slate quarries in Blaenau Ffestiniog then down through the beautiful vale of Ffestiniog.

You will pass through open countryside into the wooded lower slopes then on into the forestry plantations.

After a short (and by then welcome!) section on a small tarmac road you end your race along the cob embankment with stunning views of the mountain range you have just come from on your right and the sea on your left.

​An Event Train will be provided to take the competitors from the event centre at Porthmadog to the start of the race in Tanygrisiau, the cost of which is included in the entry fee.

More information and details of how to enter can be found on the Trailffest website.

Mae Hanner Marathon ‘Trailffest’ yn un o’r rhai mwyaf golygfaol y gallech obeithio ei redeg, gyda amrywiadau dramatig o ran golygfeydd a thirwedd yr holl ffordd i’r llinell derfyn.

Bydd y ras yn cychwyn fynu yn y mynyddoedd, uchder o 710 troedfedd, a’r gorffeniad i lawr ger y môr, felly er ei fod yn swnio’n hawdd –peidiwch â chael eich twyllo! Mae yna rai dringfeydd serth a heriol iawn ar hyd y ffordd.

Mae’r antur yn cychwyn yn nhref lechi garw Blaenau Ffestiniog sy’n gorwedd wrth droed cadwyn mynyddoedd y Moelwyn ac yn gorffen ar lan y môr yn nhref harbwr bert Porthmadog.

Mae’r llwybr yn mynd â chi heibio chwareli llechi diwydiannol Blaenau Ffestiniog ac yna i lawr drwy ddyffryn hardd Ffestiniog.

Byddwch yn pasio trwy gefn gwlad agored i’r llethrau is coediog ac yna ymlaen i’r planhigfeydd coedwigaeth.

Ar ôl darn byr (a chroeso erbyn hynny!) ar ffordd darmac fechan byddwch yn gorffen eich ras ar hyd arglawdd y cob gyda golygfeydd godidog o’r mynyddoedd yr ydych newydd ddod ohoni ar y dde a’r môr ar y chwith.

​Bydd Trên Digwyddiad yn cael ei ddarparu i fynd â’r cystadleuwyr o’r ganolfan ddigwyddiadau ym Mhorthmadog i ddechrau’r ras yn Nhanygrisiau, ac mae’r gost yn gynwysedig yn y tâl mynediad.

Gall fwy o wybodaeth ac manylion am sut i ymuno gael ei ddarganfod ar gwefan Trailffest.