Join us at Dinas on the 9th and 10th of June, for this year’s RAIL-ALE FESTIVAL with its popular mix of Real Ales, Live Music, Tasty Food and Steam Trains.

Buy your tickets online (discount available) or at the door during the event:

Online (Available until 10:00 each day) 

£17.50 – 1-Day package inc. Entry, Glass & 4 Beer or 3 Cider Tokens
£4.50 – Add second day’s entry to above

At the Door:

£20.00 – 1-Day package inc. Entry, Glass & 4 Beer Tokens
£19.00 – 1-Day package inc. Entry, Glass & 3 Cider Tokens
£5.00 – Add second day’s entry to above

Drinks prices:

£2.50 – Half Pint Beer Token
£3.00 – Half Pint Cider Token

The Festival will be open 11:00 – 23:00 on both days.

A regular shuttle service will run between Caernarfon and Waunfawr. 

Full event details and tickets available here.

Ymunwch â ni yn Dinas ar y 9fed a’r 10fed o Fehefin, ar gyfer yr Ŵyl CWRW AR Y CLEDRAU eleni gyda’i gymysgedd poblogaidd o Gwrw Go Iawn, Cerddoriaeth Fyw, Bwyd Blasus a Threnau Stêm.

Archebwch eich tocynnau ar-lein (gostyngiad ar gael) neu wrth y drws yn ystod y digwyddiad:

Ar-lein (Ar gael tan 10:00 bob dydd)

£17.50 – Pecyn 1 diwrnod sy’n cynnwys Mynediad, Gwydr ac 4 Tocyn Cwrw neu 3 Tocyn Seidr
£4.50 – Ychwanegwch mynediad ail ddiwrnod at yr uchod

Ar y Drws

£20.00 – Pecyn 1 diwrnod sy’n cynnwys Mynediad, Gwydr ac 4 Tocyn Cwrw
£19.00 – Pecyn 1 diwrnod sy’n cynnwys Mynediad, Gwydr ac 3 Tocyn Seidr
£5.00 – Ychwanegwch mynediad ail ddiwrnod at yr uchod

Prisiau Diodydd

£2.50 – Tocyn Hanner Peint Cwrw
£3.00 – Tocyn Hanner Peint Seidr

Bydd yr Ŵyl ar agor 11:00 – 23:00 ar y ddau ddiwrnod.

Bydd gwasanaeth gwennol rheolaidd yn rhedeg rhwng Caernarfon a Waunfawr.

Manylion llawn y digwyddiad a thocynnau ar gael yma.