Latest Information

This update follows the culmination of the ‘Firebreak Lockdown’ period here in Wales.

Following an in depth review and evaluation of the Railway’s current situation, we have decided that train services will not recommence at the present moment.

Our catering outlets at Spooner’s, Porthmadog Station, Tea Room at Tan-Y-Bwlch Station and Café De Winton at Caernarfon Station will remain closed.

Our retail outlet at Caernarfon Station will remain closed.

The Harbour Station shop will be open 10:00 – 15:00, between Wednesday – Saturday.

Our Ffestiniog and Welsh Highland Railways Shop is the perfect place for all your Christmas gifts this Winter!

We have hundreds of fantastic items available on our Online Shop including Artwork, Books, Calendars, Clothing, DVDs and Miniature Railway Models.

All purchases will be a huge help towards the Railway, especially in times where we are unable to operate our regular services.

Orders can also be placed via our online shop.

The developing situation will be kept under constant review, with further announcements being made via our website and social media pages in due course.

We would like to thank you all for your support.

* IMPORTANT NOTICE – All ongoing operations will be subject to any further changes in Welsh Government policy in response to the Covid-19 situation.

RHEILFFYRDD FFESTINIOG AG ERYRI: DIWEDDARIAD DIWEDDARAF …

Mae’r diweddariad hwn yn dilyn penllanw’r cyfnod atal byr yma yng Nghymru.

Mae’r diweddariad hwn yn dilyn penllanw’r cyfnod atal byr yma yng Nghymru.

Yn dilyn adolygiad a gwerthusiad manwl o sefyllfa bresennol y Rheilffordd, rydym wedi penderfynu na fydd gwasanaethau trên yn ailgychwyn ar hyn o bryd.

Bydd ein siopau arlwyo yn Spooner’s, Gorsaf Porthmadog, Ystafell De yng Ngorsaf Tan-Y-Bwlch a Chaffi De Winton yng Ngorsaf Caernarfon yn aros ar gau.

Bydd ein siopau adwerthu yng Ngorsaf Caernarfon yn aros ar gau.

Bydd ein siop yng Ngorsaf Porthmadog ar agor rhwng 10:00 – 15:00, Dydd Mercher – Dydd Sadwrn.

Mae ein Siop Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn lle perffaith ar gyfer eich holl anrhegion Nadolig y Gaeaf hwn!

Mae gennym gannoedd o eitemau gwych ar gael yn ein siop ar-lein gan gynnwys Gwaith Celf, Llyfrau, Calendrau, Dillad, DVDs a Modelau Rheilffordd.

Bydd pob archeb yn help enfawr tuag at y Rheilffordd, yn enwedig ar adegau pan na allwn weithredu ein gwasanaethau rheolaidd.

Gellir hefyd wneud archebion drwy ein siop ar-lein.

Bydd y sefyllfa sy’n datblygu yn cael ei hadolygu’n gyson, gyda chyhoeddiadau pellach yn cael eu gwneud drwy ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol yn fuan.

Hoffem ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth.

* HYSBYSIAD PWYSIG – Bydd yr holl weithrediadau parhaus yn dibynnu ar unrhyw newidiadau pellach ym mholisi Llywodraeth Cymru mewn ymateb i sefyllfa ‘Covid-19’.