Latest Information

Looking forward to the 2021 season

It’s time to look onwards and upwards as we continue to form plans for our 2021 services.

Whilst the upcoming months will undoubtedly be clouded by much of the uncertainty which has overshadowed us for large parts of 2020, we are moving forward with renewed hope that 2021 will be a brighter year for our Railway.

We are currently discussing numerous proposals which would allow us to potentially reopen the Railway during the Spring.

Please keep a look out on our website and social media pages for updates.

At present, all services and facilities along the Railway will remain closed.

Thanks for your continued support.

Be sure to subscribe to our Newsletter and be the first to receive regular bulletins and announcements regarding the latest news and events from across the Railway.

Edrych ymlaen at dymor 2021

Mae’n amser i ni edrych ymlaen wrth i ni barhau i ffurfio cynlluniau ar gyfer ein gwasanaethau 2021.

Er bydd y misoedd i ddod yn debygol o gael eu cymylu gan lawer o’r ansicrwydd sydd wedi ein trafferthu dros rannau helaeth o 2020, rydym yn symud ymlaen gyda gobaith newydd y bydd 2021 yn flwyddyn fwy disglair i’n Rheilffordd.

Ar hyn o bryd rydym yn trafod nifer o gynigion a fyddai’n caniatau i ni ailagor y Rheilffordd, o bosib yn ystod y Gwanwyn.

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i dderbyn y wybodaeth diweddaraf.

Ar hyn o bryd, bydd holl wasanaethau a chyfleusterau ar hyd y Rheilffordd yn parhau i fod ar gau.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar gyfer ein Cylchlythyr a byddwch y cyntaf i dderbyn bwletinau a chyhoeddiadau rheolaidd ynghylch y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf ar draws y Rheilffordd.