‘Cwrw ar y Cledrau’ returns in 2022 with a vibrant mix of Real Ales, Steam Trains, and Live Music.

Tickets are now on sale! – Please note this year’s event will be ticket only so make sure you pre-book.

Book now!

A selection of ales, many from local microbreweries, will be available from the historic Goods Shed at Dinas Station, Llanwnda, which will be transformed into the festival ‘tap-room’. Next to the Goods Shed, a large marquee will be the venue for live music and convivial socialising, while a variety of catering vendors will be located around the station area. We are pleased to be working in conjunction with the ‘Snowdonia Parc’ brewpub and campsite in Waunfawr during the festival.

Regular steam-hauled trains will also be running throughout the weekend to take you into Snowdonia’s spectacular countryside. You can combine a trip on the Harbourmaster service with time at the festival.

Please note: This will be strictly an Advanced Ticket Event over two days with numbers limited.

Updates will be posted on our dedicated site at www.rail-ale.com.

Bydd ‘Cwrw ar y Cledrau’ yn dychwelyd yn 2022 gyda chymysgedd bywiog o ‘Real Ale’, Trenau Stêm, a Cherddoriaeth Fyw.

Tocynnau ar werth nawr! – Sylwch; bydd rhaid bwcio tocyn ar gyfer y digwyddiad eleni felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu ymlaen llaw.

Archebwch nawr!

Bydd detholiad o gwrw, llawer o fragdai ‘micro’ lleol, ar gael o’r Sied Nwyddau hanesyddol yng Ngorsaf Dinas, Llanwnda, a fydd yn cael ei thrawsnewid yn ‘ystafell dap’ yr ŵyl. Wrth ymyl y Sied Nwyddau, bydd pabell fawr yn safle ar gyfer cerddoriaeth fyw a chymdeithasu difyr, a bydd amrywiaeth o werthwyr arlwyo wedi’u lleoli o amgylch yr orsaf. Rydym yn falch o fod yn gweithio ar y cyd â bragdy ‘Snowdonia Parc’ a maes gwersylla Waunfawr yn ystod yr ŵyl.

Bydd trenau stêm rheolaidd hefyd yn rhedeg drwy gydol y penwythnos i fynd â chi i gefn gwlad godidog Eryri. Gallwch gyfuno taith ar ‘Yr Harbwrfeistr’ gydag amser yn yr wyl.

Sylwch: Bydd hwn yn Ddigwyddiad Archebu Tocynnau o flaen llaw, dros ddau ddiwrnod gyda niferoedd cyfyngedig.

Bydd diweddariadau yn cael eu postio ar ein gwefan www.rail-ale.com.