Jobs

Would you like to work for the Ffestiniog & Welsh Highland Railways? - Here are our current job opportunities:Would you like to find out more abour Heritage Skills Training Programme? - See our dedicated website for more information. We are seeking to recruit twenty trainees over a two-year period. The railway aims to attract trainees in order to share the heritage skills of its talented workforce and in doing so, encourage careers in the heritage sector. Why not apply now?Caernarfon Station Manager

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are at the heart of Snowdonia National Park and a major tourist attraction in North Wales. We have invested heavily in extending our line and building new carriages including our iconic first class Pullman Carriages. Our offer, aimed firmly at the tourism market place, stands out as being best in class. Our new station building at Caernarfon provides an exciting opportunity to provide state-of-the-art facilities to our visitors. We are seeking a Manager for this exciting new development.

We are looking for an experienced and dynamic manager who can develop a world class customer facing team and harness the opportunities to drive the business forward presented by the new station.

This is an opportunity to develop a brand new facility into a dynamic, thriving café, retail and events space; creating a vibrant hub both for visitors to the railways and the local community.

The post is based in the town of Caernarfon and as such offers a great lifestyle opportunity in an area seeing growth in tourism driven by recent and ongoing investments; and proximity to the urban conurbations of the Midlands and the North West.

The successful candidate will be a recognised leader, motivator and convincer. You will be able to demonstrate your management experience and ability to deliver results in a related field of catering, tourism and/or hospitality. The successful candidate will be required to communicate and liaise with the local community to promote the station and the railway therefore knowledge of and influence in the Caernarfon community would be an advantage. This is a predominantly Welsh speaking area and the Company operates a bilingual policy. The ability to write and converse in Welsh would therefore be a particular advantage.

This is a very busy and stimulating role, combining both strategic and hands-on management skills and provides an exciting and challenging opportunity at the forefront of developing the tourist industry of Caernarfon and the wider Snowdonia area.

Management level salary will be tailored to the experience of the individual.

Applications are invited by email to applications@ffwhr.com no later than Friday 14th December 2018. The second step will be an informal telephone interview prior to the formal interview process.
 Booking Office Supervisor
Permanent, full time vacancy
Rate of pay above National Minimum Wage


The Ffestiniog & Welsh Highland Railways are two narrow gauge steam railways operated by the Festiniog Railway Company, offering quality tourist transport through the Snowdonia National Park. Porthmadog Booking Office is the commercial administrative hub for both railways.

The post holder is responsible for assisting the Booking Offices Manager in the day to day running of Porthmadog Booking Office including ticket sales, advance bookings, customer enquiries and special events. In addition, the post holder will have a specific responsibility for the administration for functions and charter trains, working closely with the Booking Offices Manager; ensuring group travel invoices are processed and filed according to Company procedures and for the credit control of traffic related invoices; and for maintaining and updating the Traffic Cash Book.

This is a 'Front of House' position so excellent communication skills and a cheerful disposition are essential either orally or in written communication. The ability to communicate in Welsh, both oral and written, is desirable. The successful candidate must have good computer skills and be experienced in using all Microsoft Office applications including Excel, and comfortable with data entry, mail merge and other functions. They must be numerate, literate and accurate and have the ability to make or act on quick decisions in the event of train failure and other 'out of the ordinary' situations.

This position is based at our Porthmadog Station however applicants must be prepared to work at other stations if required. Weekend & Bank Holiday working will be required for this position. Some shift work / early opening / late closing in high summer.

For more information and an application pack, please email applications@ffwhr.com.

Closing date for applications Sunday 20th Jan 2019.

Goruchwylydd y Swyddfa Docynnau
Swydd barhaol amser llawn
Cyfradd tâl uwchlaw'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol


Dwy lein fach gul stêm yw Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri sy'n cael eu rhedeg gan Gwmni Rheilffordd Ffestiniog, ac sy'n cynnig cludiant o safon i ymwelwyr drwy Barc Cenedlaethol Eryri. Swyddfa Docynnau Porthmadog yw'r ganolfan weinyddol fasnachol ar gyfer y ddwy reilffordd.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gynorthwyo Rheolwr y Swyddfeydd Tocynnau gyda rhedeg Swyddfa Docynnau Porthmadog o ddydd i ddydd, gan gynnwys gwerthu tocynnau ac ymdrin ag archebu ymlaen llaw, ymholiadau gan gwsmeriaid a digwyddiadau arbennig. Yn ogystal, bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb penodol am waith gweinyddol ynglŷn â digwyddiadau a threnau siarter, gan gydweithio'n agos â Rheolwr y Swyddfeydd Tocynnau. Bydd yn gyfrifol hefyd am sicrhau prosesu a ffeilio anfonebu teithiau grŵp yn unol â gweithdrefnau'r Cwmni, rheolaeth credyd mewn cyswllt ag anfonebau perthnasol i draffig a chadw a diweddaru'r Llyfr Arian Traffig.

Swydd 'blaen y tŷ' yw hon, felly mae sgiliau cyfathrebu rhagorol ynghyd ag agwedd siriol yn angenrheidiol, boed hynny wrth gyfathrebu ar lafar neu'n ysgrifenedig. Bydd y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ddymunol. Bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau cyfrifiadurol da gyda phrofiad o ddefnyddio holl raglenni Microsoft Office, gan gynnwys Excel, a bod yn gyfarwydd â mewnbynnu data, postgyfuno a thasgau eraill. Bydd yn rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn rhifog, yn llythrennog ac yn gallu gweithredu'n fanwl gywir, a bod â'r gallu i wneud penderfyniadau, a gweithredu arnynt, yn gyflym yn achos methiant trenau neu sefyllfaoedd anarferol eraill.

Lleolir y swydd yn ein gorsaf ym Mhorthmadog, ond bydd raid i ymgeiswyr fod yn barod i weithio mewn gorsafoedd eraill os bydd angen. Mae'r swydd hon yn gofyn gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc. Bydd peth gwaith sifft pan fydd y Swyddfa Docynnau yn agor yn gynnar ac yn cau'n hwyr yng nghanol yr haf.