Gweithdy Christmas Market
An exciting Christmas event is confirmed as seventeen local artisan makers and businesses unite to offer a range of distinctive products to solve your seasonal dilemmas.

Important: Due to circumstances beyond the control of the organisers, this weekends’ Ffair y Nadolig Gweithdy Christmas Fair has been postponed until Friday 10th through to Sunday 12th December. We apologise for any inconvenience caused, but please come along from Friday 10th December, 10.00am – 4.00pm – We look forward to seeing you then!


 

From Christmas wreaths to wooden gifts, ceramics and jewellery to organic cotton baby clothes, handmade baskets, paintings and felted art, along with delicious chocolates, jams and preserves, oil cloth gifts, soaps, colourful towels and biscuit moulds, yarn and creative knits. There will be refreshments available.

‘Ffair Nadolig y Gweithdy’ will be held in the recently refurbished and award winning building (National Rail Heritage Awards 2020 for a Volunteer Restoration project) which is in the car park of the Ffestiniog Railway station at Minffordd, LL48 6HF.

• There is a beautiful, conserved mural of the Urdd logo inside the Gweithdy. In the past, the building was used by the local Aelwyd (Youth Community Club) – part of the Urdd, the Welsh national youth organisation.

Opening dates and times:

Friday 26th – Sunday 28th November, 10am – 4pm
Friday 10th – Sunday 12th December, 10am – 4pm (rescheduled)

Instagram – gweithdy_christmas_craft_fair
Facebook – @ffairnadoligygweithdy

Stall Holders:

Sarah Malone Ceramics * Taldraeth * Ruby Gingham * Helyg Lleu * Babi Indigo * Pazaar * Rebecca Kitchin, Artist and Illustrator * Bethan Jarvis Jewellery * Two Black Sheep *Ian Marsh Ceramics * Celf Andi Chell * Coed y Ddraig * Tegid Toys * Celtig Cofiadwy * Terrence J Bunce Ceramics * Crochendy Teigl Pottery * Fern Enamels

Ffair Nadolig y Gweithdy


Pwysig: Oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y trefnwyr, mae Ffair Nadolig Y Gweithdy y penwythnos hwn wedi’i ohirio tan Ddydd Gwener 10fed – Ddydd Sul 12fed Rhagfyr. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir, ond dewch draw o Ddydd Gwener 10fed Rhagfyr, 10.00am – 4.00pm – Edrychwn ymlaen at eich croesawu!


Gallwn gadarnhau digwyddiad Nadoligaidd cyffroes lle bydd dau ar bymtheg o artistiaid , crefftwyr a busnesau yn dod at ei gilydd i gynnig arlwy o gynhyrchion ac anghenion tymhorol.

Torchau Nadolig, anrhegion o bren, cerameg, gemwaith neu ddillad plant organig, basgedi helyg, paentiadau neu ffeltio fydd rhai o’r cynhyrchion ar gael. Hefyd siocled bendigedig, jam a chyffug, sebonau a thyweli, edafedd, anrhegion deunydd olew ac eitemau wedi eu gwau.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Bydd “Ffair Nadolig y Gweithdy” yn cael ei chynnal yn y Gweithdy  (Enillydd gwobr  Rheilffordd Treftadaeth Genedlaethol 2020 am brosiect adfer gwirfoddol) sydd ym maes parcio Stesion Rheilffordd Ffestiniog ym Minffordd, LL48 6HF.

Yno mae murlun wedi ei adfer o fathodyn yr Urdd lle yr arferai’r Aelwyd gwrdd.

Amseroedd a dyddiadau agor:

Gwener 26ain – Sul 28ain Tachwedd, 10yb – 4yp
Gwener 3ydd – Sul 5ed Rhagfyr, 10yb – 4yp

Stondinwyr:

Sarah Malone Ceramics * Taldraeth * Ruby Gingham * Helyg Lleu * Babi Indigo * Pazaar * Rebecca Kitchin, Artist and Illustrator * Bethan Jarvis Jewellery * Two Black Sheep *Ian Marsh Ceramics * Celf Andi Chell * Coed y Ddraig * Tegid Toys * Celtig Cofiadwy * Terrence J Bunce Ceramics * Crochendy Teigl Pottery * Fern Enamels