Our delicious Festive Afternoon Teas are now available at Spooner’s.

These are available Tuesday to Sunday throughout December and can be prepared for individuals, couples or groups of friends, family or work colleagues…

Costing £10.00 per person, they include sandwiches, mince pies, scones and mini homemade cakes with tea/coffee.

Please note – Festive Afternoon Teas cannot be booked on the day, as items are freshly baked / prepared for each reservation. Please book – at least 24 hours in advance – by phoning 01766 516032.

Our delicious Festive Afternoon Teas are now available at Spooner’s.

These are available Tuesday to Sunday throughout December and can be prepared for individuals, couples or groups of friends, family or work colleagues…

Costing £10.00 per person, they include sandwiches, mince pies, scones and mini homemade cakes with tea/coffee.

Please note – Festive Afternoon Teas cannot be booked on the day, as items are freshly baked / prepared for each reservation. Please book – at least 24 hours in advance – by phoning 01766 516032.

Come along and treat yourselves to a relaxing afternoon tea in Spooner’s – and get your festive celebrations off to a tasty start!

Te Prynhawn Nadoligaidd…

Mae ein Te Prynhawn Nadoligaidd blasus bellach ar gael yn Spooner’s.

Mae’r rhain ar gael o Ddydd Mawrth i Ddydd Sul trwy gydol mis Rhagfyr a gellir eu paratoi ar gyfer unigolion, cyplau neu grwpiau o ffrindiau, teulu neu cydweithwyr …

Bydd rhain yn costio £10.00 y pen, maent yn cynnwys brechdanau, mins peis, sgons a chacennau bach cartref gyda te / coffi.

Sylwch – Ni ellir archebu Te Prynhawn Nadoligaidd ar y diwrnod, gan fod eitemau’n cael eu pobi / paratoi’n ffres ar gyfer pob archeb. Archebwch – o leiaf 24 awr ymlaen llaw – trwy alw 01766 516032.

Dewch draw i fwynhau Te Prynhawn Nadoligaidd hamddenol yn Spooner’s – dechrau blasus i’ch dathliadau Nadoligaidd ..