February 7th : A Night At The Opera

NORTH WALES OPERA STUDIO presents A NIGHT AT THE OPERA with Pianist Owen Roberts

Pianist - Owen Roberts
Director - Anne Williams King

19:00
FRIDAY, 7th FEBRUARY
Venue: Caernarfon Station, St. Helen's Road, LL55 2PF

Come and enjoy an operatic extravaganza filled with many of the best-loved arias and songs from the world of opera.
The evening's programme will also include some light musical interludes.

Two 45-minute performances with a 20-minute intermission.
Pay Bar and Fresh Coffee available throughout the evening.

Tickets £15.00 per person (Available to purchase online here)
(includes a glass of Prosecco or non-alcoholic drink)
Book by phone on 01286 677018, online

or call in at Caernarfon Station, near the Slate Quay.

82628118_148556153230842_2005245051394850816_o.jpg

NORTH WALES OPERA STUDIO
yn cyflwyno
NOSON YN YR OPERA

Pianydd - Owen Roberts
Cyfarwyddwr - Anne Williams King
 
19:00
DYDD GWENER, 7fed CHWEFROR
Lleoliad: Gorsaf Caernarfon, Ffordd San Helen, LL55 2PF
 
Dewch i fwynhau noson hudol o gerddoriaeth, llawn ariâu a chaneuon fwyaf boblogaidd y byd opera.
Bydd rhaglen y noson yn cynnwys anterliwtiau cerddorol.

Dau berfformiad 45 munud gyda throsglwyddiad 20 munud.
Bar Talu a Choffi Ffres ar gael trwy gydol y noson.
 
Tocynnau £ 15.00 y pen
(yn cynnwys gwydraid o Prosecco neu ddiod di-alcohol)
Archebwch dros y ffôn ar 01286 677018, ar-lein
neu galwch yng Ngorsaf Caernarfon, ger y Cei Llechi.