May 11th : Caernarfon Food Festival / Gwyl Fwyd Caernarfon

Caernarfon will become that little bit tastier in May as the town’s fourth annual food festival kicks off with an impressive starter, mains and dessert of stalls, events and demos!

Running on May 11th and stretched across the Slate Quay, Y Maes and Stryd y Plas, there will be over 70 locals food stalls drawn from across the regions of Gwynedd, Clwyd and Ynys Mon. There will also be various shows held over the weekend.

Helping you get to and from the festival is our enhanced train service giving you more time in the town. See the Welsh Highland Railway timetable for details.

*Details are still being finalised but visit www.gwylfwydcaernarfon.cymru for more information.

caernarfon_food_2019.jpg

Bydd hyd yn oed mwy o flas ar fwyd yng Nghaernarfon ym mis Mai, wrth i drydedd ŵyl fwyd blynyddol y dre gael ei chynnal, gyda'i chyfoeth arferol o fwydydd, cerddoriaeth a hwyl!

Bydd yn cael ei chynnal dydd Sadwrn Mai 11, gyda stondinau i lawr Stryd Llyn, ar draws y Maes, heibio'r Pendeitsh a'r Anglesey, ar hyd y prom, yr holl ffordd at Swyddfa'r doc feistr - heb anghofio'r Lloc Anifeiliaid hynod boblogaidd a gaiff ei leoli tu allan i Swyddfa'r harbwr feistr. Bydd dros 90 o stondinau bwyd o ardaloedd Gwynedd, Clwyd ac Ynys Môn yn y dre - a rhai o lefydd pellach. Ceir hefyd arddangosfeydd coginio proffesiynol, gweithdai coginio ar gyfer plant a thwrnamaint coginio awyr agored o fewn muriau'r castell!

Er mwyn eich helpu i fynd a dod ar y dydd, rydym yn rhedeg trenau ychwanegol, er mwyn i chi gael mwy o amser yn y dre. Manylion Welsh Highland Railway timetable

Mae'r trefnwyr wrthi'n rhoi trefn derfynol ar bethau, a gallai pethau newid, ond gallwch ymweld www.gwylfwydcaernarfon.cymru i gael mwy o wybodaeth.